Werkwijze

Het bedrijf

Voordat een schaapskudde ingezet gaat worden, wordt het gebied eerst geïnventariseerd. Aan de hand van de inventarisatie en de te stellen doelen wordt een begrazingsplan geschreven. In het begrazingsplan staat beschreven wanneer en waar we de schaapskudde in zetten, met de daarbij te verwachten resultaten. Er zijn twee manieren om een schaapskudde in te zetten. Onder begeleiding van een herder of in een verplaatsbaar raster. Met een herder is de kudde overal in te zetten en kan er makkelijk gestuurd worden in plaats en tijd. In een verplaatsbaar raster grazen de schapen in een korte tijd het afgezette gebied naar het gewenste resultaat. Welke vorm van grazen gebruikt wordt, hangt af van het de gewenste resultaten.  

Een belangrijke eigenschap van een rondtrekkende schaapskudde, is het ecologisch verbinden van verschillende terreinen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de schapen in hun vacht, mest en tussen de hoeven zaden verspreiden. In de wol blijven zaden, vruchten en plantdelen hangen die op een later moment weer afvallen. In de mest vond men zaden en kiemplantjes. Ook tussen de hoeven blijven zaden en plantdelen zitten. Sommige soorten zaten al enkele maanden op het schaap. Zo kunnen schapen de zaden over grote afstanden vervoeren.