HULSHORSTERZAND

In 2013 zijn we begonnen met het begrazen van het Hulshorsterzand in opdracht van natuurmonumenten.

Het Hulshorsterzand bestaat uit twee stuifzand cellen omringd door heidevelden. Op de bestaande heidevelden plegen we onderhoud om de vegetatie structuur te verhogen en meer kruidensoorten te krijgen. Ook de boomopslag word aangepakt en voorkomen. Op de kapvlaktes voorkomen we vergrassing en verruiging zodat er ruimte komt, en blijft voor de groei van struikheide. Op het Hulshorsterzand is er ook een korstmosrijke buntgrasvegetatie. De succesie die daar plaats vindt willen we vertragen en omvormen.